Definisjon

Nasjonalromantikken: Nasjonal betyr å hedre det nasjonale, det norske. Romantikken betyr å dyrke følelser. Nasjonalromantikken blir da noe som å få frem det typisk norske, vise hvor fint og flott vi har det her i landet. Da kan vi bli stolte av og få gode følelser for landet vårt.
Nasjonalismen: Nasjonalismen er en politisk ideologi som sier at hvert folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stat