Innledning

I denne oppgaven skal Stine og Monica ta for seg temaene nasjonalromantikken og nasjonalismen. Vi har lagt mest vekt på nasjonalromantikken og skal i denne historiske undersøkelsen gjøre rede for problemstillingene:
Hvordan bidro nasjonalromantikken til en økende nasjonalisme? Og Hvorfor var nasjonalismen viktig for Norge?
Med denne redegjørelsen forventer vi å få mer forståelse for hvordan nasjonalromantikken bidro til en økende nasjonalisme og hvorfor nasjonalismen var viktig for Norge. Til slutt skal vi komme med en konklusjon hvor vi skal sammenfatte resultatene av undersøkelsen og eventuelt komme med nye spørmål som har dukket opp.