Nasjonalromantikken:
H.Aschehoug & Co. 2008. Tidslinjer (Historie). Aurskog
http://www.snl.no/nasjonalromantikk
http://www.telemaleri.net/page6.html

Nasjonalisme:http://portal.samlaget.no/tekst.cfm?id=76-285-1&tekstid=987
http://www.nb.no/baser/1905/tema_nasj.html

Maurits Hansen:
http://kloken.no/mauritsminibio.htm

Tidemann og Gude:
H.Aschehoug & Co. 2008. Tidslinjer (Historie). Aurskog
http://www.telemaleri.net/page6.html