Konklusjon

Så hvordan bidro nasjonalromantikken til en økende nasjonalisme? Og hvorfor var nasjonalismen viktig for Norge? Jo, nasjonalromantikken bidro til en økende nasjonalisme fordi vi ville få frem det typiske norske og vise alle andre hvor fint og flott vi har det i landet. Vi hadde noe vi kunne være stolte av og vi skulle være ”en nasjon – et folk – ett språk”. Med dette så ble nasjonalismen økende og vi ville bestemme over landet vårt Norge. Dette bringer oss videre til neste spørsmål; hvorfor var nasjonalismen viktig for Norge. Nasjonalismen var viktig for Norge fordi det var det som gjorde at vi tok opp kampen for å få selvbestemmelse og sette et grunnlag for vår egen identitet.