Nasjonalismen

Nasjonalismen i Norge utviklet seg etter 1814 og frem til unionsoppløsningen i 1905. Det ble viktig og fremstille Norge som et egent land for å sette grunnlag for identiteten vår, og få frem Norges storhetstid i vikingtiden og høymiddelalderen, og i tillegg det norske språket, den norske naturen, norske kunstnere og folkemusikken. Gjennom bilder, sang og tekster ble den norske naturen skildret og kulturskatter som var gamle og var blitt glemt ble hentet frem. Noe annet som man også var opptatt av å fremheve var boden og bondekulturen. Det var dette som satte idealet for det typisk norske.