Recent Changes

Friday, February 12

 1. 4:20 am

Thursday, February 11

 1. 3:19 am
 2. page Definisjon edited Definisjon Nasjonalromantikken: Nasjonalromantikken: Nasjonal betyr ... blir da oe noe s…
  Definisjon
  Nasjonalromantikken:

  Nasjonalromantikken:
  Nasjonal betyr
  ...
  blir da oenoe som å
  ...
  landet vårt.
  Nasjonalismen: Nasjonalismen er en politisk ideologi som sier at hvert folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stat
  (view changes)
  2:57 am

Wednesday, February 3

 1. page Nasjonalromantikken edited Nasjonalromantikken ... norsk kultur. Norge gjorde lite krav på landområder utenfor egne gr…
  Nasjonalromantikken
  ...
  norsk kultur.
  Norge gjorde lite krav på landområder utenfor egne grenser. ”en nasjon - ett folk - ett språk” gjord at man så annerledes på folk som hadde en annen bakgrunn enn nordmenn. Befolkningen hadde klare krav om at de som skulle være innenfor norske grenser skulle være mest mulig norske også de som hadde et annet språk og kultur. Et tegn på at nasjonalromantikken bidro til en økende nasjonalisme var at kvenene som er folk med røtter i Finland var blitt boende i Norge etter at de nasjonale grensene ble flyttet på 1700- tallet. I tilegg hadde andre innvandret til Norge på starten av1800- tallet. Men siden Nord – Norge trengte arbeidskraft ble disse innvandrerne brukt som billig arbeidskraft. Da nasjonalismen stod sterkest på slutten av 1800- tallet ble det endret. Det ble restreksjoner på hva slags næringsvirksomhet kvenene og andre innvandrere fikk bruke. De fikk ikke snakke finsk, og måtte lære seg det norske språket. På samme tid ble politikken for samene også endret. Nasjonalismen forsøkte å svekke det samiske språket og det ble satt opp restreksjoner som at all undervisning skulle foregå på norsk. Samenes levemåte ble i tilegg sett ned på. Myndighetene ønsket at samene skulle leve som nordmenn ettersom vi ønsket og ha en egen stat med ett språk, samme kultur, felles religion og føle en tilhørighet.
  (view changes)
  8:37 am
 2. page home edited Innledning I denne oppgaven skal Stine Nasjonalromantikken og Monica ta for seg temaene nasjon…
  Innledning
  I denne oppgaven skal Stine
  Nasjonalromantikken og Monica ta for seg temaene nasjonalromantikkenNasjonalismen
  Monica Søgaard
  og nasjonalismen. Vi har lagt mest vekt på nasjonalromantikken og skal i denne historiske undersøkelsen gjøre rede for problemstillingene:
  Hvordan bidro nasjonalromantikken til en økende nasjonalisme? Og Hvorfor var nasjonalismen viktig for Norge?
  Med denne redegjørelsen forventer vi å få mer forståelse for hvordan nasjonalromantikken bidro til en økende nasjonalisme og hvorfor nasjonalismen var viktig for Norge. Til slutt skal vi komme med en konklusjon hvor vi skal sammenfatte resultatene av undersøkelsen og eventuelt komme med nye spørmål som har dukket opp.
  Stine Leikanger, 3foa
  Historie
  Vår 2010
  {Brudeferden.jpg}

  (view changes)
  7:29 am
 3. page Innledningen edited Innledning I denne oppgaven skal Stine og Monica ta for seg temaene nasjonalromantikken og nasjon…
  Innledning
  I denne oppgaven skal Stine og Monica ta for seg temaene nasjonalromantikken og nasjonalismen. Vi har lagt mest vekt på nasjonalromantikken og skal i denne historiske undersøkelsen gjøre rede for problemstillingene:
  Hvordan bidro nasjonalromantikken til en økende nasjonalisme? Og Hvorfor var nasjonalismen viktig for Norge?
  Med denne redegjørelsen forventer vi å få mer forståelse for hvordan nasjonalromantikken bidro til en økende nasjonalisme og hvorfor nasjonalismen var viktig for Norge. Til slutt skal vi komme med en konklusjon hvor vi skal sammenfatte resultatene av undersøkelsen og eventuelt komme med nye spørmål som har dukket opp.

  (view changes)
  7:26 am
 4. page Kilder edited Nasjonalromantikken: H.Aschehoug & Co. 2008. Tidslinjer (Historie). Aurskog http://www.snl.n…
  Nasjonalromantikken:
  H.Aschehoug & Co. 2008. Tidslinjer (Historie). Aurskog
  http://www.snl.no/nasjonalromantikk
  http://www.telemaleri.net/page6.html
  Nasjonalisme:http://portal.samlaget.no/tekst.cfm?id=76-285-1&tekstid=987
  http://www.nb.no/baser/1905/tema_nasj.html
  Maurits Hansen:
  http://kloken.no/mauritsminibio.htm
  Tidemann og Gude:
  H.Aschehoug & Co. 2008. Tidslinjer (Historie). Aurskog
  http://www.telemaleri.net/page6.html

  (view changes)
  7:23 am
 5. page Konklusjon edited Konklusjon Så hvordan bidro nasjonalromantikken til en økende nasjonalisme? Og hvorfor var nasjon…
  Konklusjon
  Så hvordan bidro nasjonalromantikken til en økende nasjonalisme? Og hvorfor var nasjonalismen viktig for Norge? Jo, nasjonalromantikken bidro til en økende nasjonalisme fordi vi ville få frem det typiske norske og vise alle andre hvor fint og flott vi har det i landet. Vi hadde noe vi kunne være stolte av og vi skulle være ”en nasjon – et folk – ett språk”. Med dette så ble nasjonalismen økende og vi ville bestemme over landet vårt Norge. Dette bringer oss videre til neste spørsmål; hvorfor var nasjonalismen viktig for Norge. Nasjonalismen var viktig for Norge fordi det var det som gjorde at vi tok opp kampen for å få selvbestemmelse og sette et grunnlag for vår egen identitet.

  (view changes)
  7:14 am
 6. page Nasjonalismen edited Nasjonalismen Nasjonalismen i Norge utviklet seg etter 1814 og frem til unionsoppløsningen i 1905…
  Nasjonalismen
  Nasjonalismen i Norge utviklet seg etter 1814 og frem til unionsoppløsningen i 1905. Det ble viktig og fremstille Norge som et egent land for å sette grunnlag for identiteten vår, og få frem Norges storhetstid i vikingtiden og høymiddelalderen, og i tillegg det norske språket, den norske naturen, norske kunstnere og folkemusikken. Gjennom bilder, sang og tekster ble den norske naturen skildret og kulturskatter som var gamle og var blitt glemt ble hentet frem. Noe annet som man også var opptatt av å fremheve var boden og bondekulturen. Det var dette som satte idealet for det typisk norske.

  (view changes)
  6:46 am

More